سماموس

در مورد مسائل اعتقادی ، اجتماعی، سیاسی و ادبی

موی زن , محرک جنسی قوی

هماره این پرسش مطرح می شود که چرا می بایست موهای زنان پوشیده باشد در حالی که موهای مردان از این حکم مستثناست؟

يكي از نكات مهمي كه دراين مساله پوشش موی زنان یا پوشش همه تن زن به جز صورت و رخسار و نظاير آن بايد توجه داشت , تفاوتهاي جسمي و روحي زن و مرد است و واکنش به محرک های مختلف جنسی در میان زن و مرد است.

این مساله را پروفسور "ريك " روان شناس مشهور آمريكائي بیان می کند که دنياي مرد با دنياي زن به كلي متفاوت ا ست (نگاه کنید مطهري , مرتضي ; نظام حقوق زن در اسلام , قم : انتشارات صدرا, چاپ 27, 1378, ص 166).

تحقيقات علمي در فيزيولوژي و روانشناسي در باب تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد ثابت كرده است كه مردان نسبت به محرك هاي چشمي شهوت انگيز, حساس تر از زنانند و بر عكس , زنان در مقابل محرك هاي لمسي حساسيت بيشتري دارند.

يكي از محققين در اين خصوص مي نويسد: آستانه حس لمس و درد در زنان از زمان تولد پايين تر از مردان است يعني زنان به درد و لمس حساس ترند... در عوض مردان بينايي بهتري دارند. اين مزيت هاي جنسي در استعداد حسي , آموخته يا اكتسابي نيست , بلكه از زمان كودكي آشكار است ... مردان بالغ به محرك هاي بينايي شهواني حساسيت بيشتر دارند. اين نقطه ضعف مرد در زندگي روزمره اش همواره به چشم مي خورد و به صورت هاي گوناگون از جمله تهيه عكس ها, مجلات و فيلمهاي سكسي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. زنان به محركهاي لمسي حساسيت بيشتر دارند.

اين تفاوت حساسيت از همان اوايل و تحت تأثير "اندروژنها" شكل مي گرد. اصطلاح "چشم چراني" كه براي اين ويژگي مردان به كار مي رود, زاييده حساسيت مردان نسبت به محركهاي بينايي شهواني است . چون برد حس بينايي زياد است يعني چشم مي تواند از فاصله نسبتا" دور تحت تأثير محركها قرار گيرد و از اين گذشته وسعت زيادي از محيط در آن واحد ديده مي شود, و از سوي ديگر ترشح اندروژنها, صورتي يكنواخت دارد و هيچ عامل طبيعي آن را قطع نمي كنند, مردان به صورتي گسترده تر تحت تأثير محركهاي شهواني قرار مي گيرند و از اين نظر فعال ترند.

از سوي ديگر, چون حس لامسه برد زياد ندارد و فعاليتش محدود به تماس از نزديك است و از اين گذشته هورمونهاي جنسي زن به صورت دوره اي ترشح مي شوند و به طور متناوب عمل مي كنند, تأثير محركهاي شهواني بر زن , صورتي بسيار محدود دارد و از اين نظر فعاليت زنان بسيار كم است (دکتر بهزاد محمود; تفاوتهاي زن و مرد از نظر فيزيولوژي و روانشناسي ; مجله نگين , شماره 134, تيرماه 1355, ص 24 به نقل از غلامعلي حداد عادل ; فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي , تهران : سروش , چاپ پنجم , 1372, صص 63 - 64).

بنابراين همانطور كه تحقيقات و تجربه هاي علمي نشان مي دهد آن اندازه كه مرد از نگاه كردن به اندام و تن زن تحريك مي شود, زن از مشاهده اندام مرد تحرك نمي شود, (حداد عادل , همان , ص 64).

در همين زمينه در روانشناسي جنسي نيز ثابت شده است كه در حالي كه تمامي سطح بدن زن براي مرد محرك است , در مرد چنين نيست . اين گونه تفاوتها هم نگاه مرد را محدود مي كند و هم پوشش زن را, (كتاب sehtolc fo ygolohcusP ehT, ص 107). 

بر اساس این تفاوت هاست که اسلام در حوزه احکام نگاهی متفاوت به زن و مرد دارد. از آن جایی که احکام در اسلام بر اساس مصالح و مفاسد می باشد که برخی را به شکل علت و یا   فلسفه احکام از آن آگاهیم و برخی دیگر هم چنان بر ما پوشیده مانده است نمی توان به صرف عدم آگاهی از علت و فلسفه حکمی آن را نادیده گرفت و به کناری نهاد. بر این اساس می بایست تا زمانی که از علت و حکمت حکمی آگاهی نیافتیم به شکل تعبد بدان عمل کنیمِ زیرا به این باور رسیده ایم که احکام و آموزه های وحیانی قرآن و سنت بیرون از دایره مصالح و مفاسد نیست و هر امر و نهی ریشه در مصلحت یا مصالح از سویی و یا مفسده و یا مفاسدی دارد.

شيخ صدوق در علل الشرايع روايتي را از امام رضا(ع ) نقل مي كند كه آن حضرت در ضمن پاسخ به مساله اي فرمودند: علت جعل حرمت براي نگاه مردان به موهاي زنان , تحريك كنندگي و تهييج خانمان برانداز و نا مشروع مردان به اين واسطه است (الشيخ الصدوق , علل الشرايع ; ج 2, قم : مكتبه الداوري , صص 564 - 565 -)

بر این اساس است که نگاه به موهاي پير زنان و كساني كه از اين گونه دلربائي ها افتاده اند, حرام نيست و آیات قرآنی به صراحت به جواز آن اشاره می کند.

 البته طبق دستور خداوند متعال در قرآن , هم زن و هم مرد بايد از نامحرم چشم فرو بندند و اين امر به مصلحت آنهاست. خداوند می فرماید: قل للموئمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم ان الله خبير بما يصنعون و قل للموئمنات يغضفن من ابصارهن ... (سوره نور, آيات 30 - 31)

با این همه  پوشش زن به عنوان مقدمه و فراهم آوری بستر و زمينه سازي براي پاكي محيط با توجه به ويژگي هاي گفته شده لازم تر است .

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۱/۲۹ساعت 17:42  توسط خلیل منصوری  |